Regulamin

 1. Właścicielem strony Carla Events i osobą sprzedającą jest Karolina Wasielewska prowadząca działalność gospodarczą Carla Events o numerze NIP IE 2573589I, zwana dalej Sprzedającym.
 2. Kupujący to użytkownik strony decydujący się na zakup produktów dostępnych w zakładce BUTIK i AKADEMIA
 3. Wszelki kontakt dotyczący zakupu lub płatności możliwy jest pod adresem carla@carlaevents.pl lub numerem telefonu dostępnym na stronie www.carlaevents.pl
 4. Kupujący zobowiązany jest do wpisania swoich danych (imię i adres mailowy) przy dokonywaniu zakupu, jako że dane te są niezbędne do obsługi płatności przez operatora.
 5. Kupujący ma możliwość wybrania jednej opcji wysyłki (Kurier48) oraz serwisu obsługującego płatności (Przelewy24) lub paypal
 6. Przesyłka z zamówionym Produktem fizycznym wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez Kupującego wskazany w chwili złożenia zamówienia.
 7. Po kliknięciu przycisku Przejdź do płatności Kupujący zostanie przekierowany do strony umożliwiającej wybór sposobu zapłaty.
 8. Każdy ze sposobów płatności pozwala na ekspresową realizację przelewu lub obciążenia karty bankowej.
 9. W przypadku dokonywania płatności poza godzinami pracy wybranego banku, księgowanie nastąpi natychmiast po wznowieniu pracy banku i wtedy też zamówienie zostanie zrealizowane.
 10. Wszystkie informacje o transakcjach z operatorem zapisywane są w historii, nie ma więc możliwości zajścia pomyłki podczas procesu płatności; dzięki historii administrator może sprawdzić w każdej chwili status transakcji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
 11. W przypadku błędu po stronie operatora, transakcja zostaje wznowiona najszybciej jak jest to możliwe przez tegoż samego operatora. Procesy przeprowadzania transakcji i reklamacji są opisane w osobnym regulaminie operatora. Zobacz: Regulamin Przelewy24
 12. Decydując się na zakup, Kupujący akceptuje regulamin.
 13. Wysyłka produktu nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku bankowym kwoty za produkt powiększonej o koszty przesyłki. Od tego momentu Sprzedający ma obowiązek wysłać zamówiony Produkt w ciągu 5 dni roboczych. W sezonie ślubnym (marzec – wrzesień) czas ten ulega wydłużeniu do 7 dni roboczych.
 14. Cena podana przy każdym Produkcie/Usłudze jest wiążąca dla Kupującego w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 15. Carla Events zastrzega sobie prawo do zmiany cen dla Produktów/Usług płatnych znajdujących się w ofercie, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Kupującego towar.
 16. Kupujący nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 17. Carla Events zastrzega sobie prawo do modyfikowania Produktów i Usług oraz zasad korzystania z nich z zastrzeżeniem, że Produkty i Usługi zakupione funkcjonować będą według zasad opisanych w Regulaminie, obowiązujących w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.
 18. Kupujący wyraża zgodę na natychmiastowe dostarczenie zamawianych treści cyfrowych, co będzie wiązało się z utratą prawa do odstąpienia od umowy – dotyczy produktów elektronicznych dostępnych w Butiku (ebook) i Akademii Carla Events.
 19. Jeśli w toku zakupu Produktu, Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą

Procedura reklamacyjna, dotyczy wyłącznie produktu fizycznego:

 1. Sprzedający zapewnia dostawę towaru fizycznego pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może:
  – żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży towaru wadiwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.
 2. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres Sprzedającego. Koszty dostarczenia pokrywa Sprzedający.
 3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży , Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Sprzedający w ciągu 14 dni od żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru
 5. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres carla@carlaevents.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący ma zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Kupującemu odpowiedzi.

Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14u dni

 1. Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży (dotyczy produktu fizycznego) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu, pisemnie na adres Sprzedającego w formie elektronicznej na adres carla@carlaevents.pl 
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane prze niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Kupującego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem towaru.
 4. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 6. W wypadku odstąpienia Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Polityka prywatności

Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do Carla Events obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: CarlaEvents nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Carla Events nigdy nie wysyła spamu. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Carla Events.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Carla Events. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
 2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Carla Events, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
 3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
  • administratorem Twoich danych osobowych jest Carla Events ;
  • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu należącego do Carla Events możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Niezapowiedziane Wiadomości

Carla Events zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Carla Events rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Przewiń na górę